FRÅN fJORD TILL BORD

Vi jobbar främst med fjordlax och regnbåge som vi idag huvudsakligen importerar från laxodlingar i Norge och Färöarna. Vi föredrar regnbågen som är lite magrare än laxen och som många uppfattar som en aning friskare i smaken och fastare i konsistensen.

Fisken levereras hel till Göteborgs fiskhamn där den filéas och putsas för hand. Hanteringen ger en högre kvalitet än hos de färdiga filéer som gått igenom en maskin. Därefter skickas den till våra kök, till vårt eget rökeri på Österlen eller till något av de mindre rökerier som vi samarbetar med.

LAXEN ÄR BÄST PÅ ATT UTNYTTJA SIN MAT

Odlad lax äter torrfoder i form av pellets. Varje pellet är som en matlåda med alla de näringsämnen som laxen behöver. Av alla djur som används för matproduktion är laxen bäst på att utnyttja fodret effektivt. Alla ingredienser i fiskfodret måste svara mot specifika kvalitetskrav granskade av det norska Mattilsynet (motsvarar svenska Livsmedelsverket).

MED PLATS ATT SIMMA

All lax i en odling ska må bra och hanteras efter djuretiska principer. Det är viktigt både för laxen och dig som äter, eftersom stress hos lax ger sämre köttkvalitet. Laxen, som är ett flockdjur vill inte simma ensam, men ska självklart ges gott om plats. Därför sörjer våra odlare för att odlingskassens volym utgörs av minst 97,5 % vatten.

En lax växer från rom till smolt och sedan till full storlek på mellan två och tre år. Efter tio till sexton månader i sötvattensodlingar är laxen redo för att sättas ut i havet där den får växa vidare. När laxen väger 4-6 kg fraktas den till slakteriet för sortering efter storlek och kvalitet. Därefter läggs den på is innan den sänds vidare via fiskhandeln till våra kök.

SALTAR SOM FÖRR I TIDEN

Om fisken ska rökas är vi noga med att den torrsaltas, det vill säga att filén gnids in med salt och får ligga och dra till rätt salthalt innan den blir rökt. Många större rökerier injicerar istället en saltlake i filén för att motverka viktminskningen som annars normalt sker genom rökprocessen. Vi föredrar därför att salta som förr i tiden för att få en bättre laxprodukt.

Vi började med att själva odla lax i Halland på 1970-talet. Idag köper vi fisken från odlingar som vi besöker regelbundet för att se att de etiska kraven följs. Vi svarar gärna på frågor om det är något du undrar om våra produkter, så mejla oss gärna.

Familjen Lagnell
heberg@laxbutiken.se

 

Mer information finns på
NORSKFISK.SE

 

Kreera web&design Logo